10 Haz 2019

YENİ EKONOMİDE OYUNUN KURALI: STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Küreselleşen dünya, şirketleri rekabete açık hale getiriyor. Bu yeni dünyanın getirdiği anlayış küresel rekabetin de etkisiyle rakip firmaları kazan-kazan anlayışına yöneltiyor. Yeni dünya düzeninde çarkın dışında kalmak istemeyen şirketler oyunu kuralına göre oynuyor ve çareyi stratejik işbirliğinde buluyor. Günümüz ekonomik şartlarında, şirketlerin sadece kendi kaynakları ve yetkinlikleriyle rekabet edebilme ve hayatta kalabilme şansları her geçen gün azalıyor. Globalleşme, şirketleri dünyanın her yerinden, her türlü şirketin rekabetine açık bir hale getiriyor. En büyük ve güçlü şirketlerin bile, stratejik işbirlikleri ile kaynaklarını daha verimli kullanma ve rekabet güçlerini artırma yoluna gittiği görülüyor. Günümüzün rekabet dünyasında geçerli olan anlayış; stratejik işbirliği. Bu bağlamda stratejik işbirlikleri aynı zamanda yeni ekonomide oyunun kurallarından biri de. Ortak stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için iki veya daha fazla bağımsız şirket tarafından gerçekleştirilen ortaklık anlaşması olarak tanımlanabilecek stratejik işbirliği, şirketlerin uygulayabilecekleri stratejiler içinde önemli bir yere sahip. Özellikle küresel rekabet koşullarında bu tür stratejiler şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için oldukça önem taşıyor.

REKABETTE ANAHTAR İŞBİRLİĞİ

Aslında stratejik işbirliği şirketler açısından yeni bir kavram değil. Günümüz rekabet koşullarına ayak uydurmak isteyen firmaların bir araç olarak stratejik işbirliğini sıklıkla kullanmaya başlamalarının, stratejik işbirliğini yeniden önemli hale getirdiği görülüyor. Özellikle küresel rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı yüksek teknoloji gerektiren sektörlerde stratejik işbirliği daha çok gerçekleştiriliyor. Dünyada işbirlikleri önce pazarlama, ardından ortak üretimler ve sonrasında da ortak satın alma ve tedarik zincirinde görülmeye başlandı. Günümüzde ise bu trend inovasyona kaymış durumda. Stratejik işbirliklerinin ağırlıklı olarak otomotiv, akaryakıt, havacılık, savunma sanayi, elektronik, beyaz eşya, sağlık, temizlik ve bakım ürünleri, telekom, perakende, e-ticaret, girişimcilik, eğlence sektörü ve çevre konularında olduğu görülüyor.

KAZAN-KAZAN DÖNEMİ

Stratejik işbirliği, özellikle çok uluslu şirketler arasında yaygın bir yöntem. Ancak, sadece çok uluslu şirketler değil yerel şirketler de stratejik işbirliği yoluna gidiyor. Çünkü bu şirketler de küresel rekabet koşullarından etkileniyor ve çoğu zaman yabancı şirketler ile ulusal pazarda rekabet etmek zorunda kalıyor. Şirketler arasında gerçekleştirilen stratejik işbirliği faaliyetlerinde görülen önemli bir gelişme; rakip firmaların arasında işbirliğinin görülmesi. Globalleşme sürecinin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durumda amaç; her iki taraf için de avantaj sağlayacak ortak bir amaca daha kolay ulaşmak. Bu şekilde şirketler rekabetçi uzlaşma konumlarını koruyarak ortak bir stratejik amaca ulaşmaya çalışıyor. Rakip şirketlerin aralarında yaptıkları bu işbirliği diğer işbirliklerinde olduğu gibi karşılıklı fayda sağlama amacına dayanıyor. Doğru adımlar atıldığında şirketler arasında kazan-kazan durumu yaratan işbirliklerinin ortaya çıktığı görülüyor.

Haberin devamını dergimizin Haziran sayısından okuyabilirsiniz…

10 Haz 2019
Benzer Haberler
ŞİRKETLER 2018’DE 12 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM HACMİNE ULAŞTI
Kategori: İş Dünyası
YENİ EKONOMİDE OYUNUN KURALI: STRATEJİK İŞBİRLİĞİ
Kategori: İş Dünyası
EN HIZLI 100 ŞİRKET TÜRKİYE’NİN 18 KATI BÜYÜDÜ!
Kategori: Ekonomi-Ticaret
Yazarlar

PİYASALARA YAZ NE ZAMAN GELİR?

YENİ OYUN MU ESKİ OYUN MU?