19 Kas 2018

KÜRESEL REKABETTE İLK ÜÇ DEĞİŞMEDİ

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2018 Küresel Rekabetçilik Raporu’nu yayınlandı. Raporda ülkelerin rekabet gücü sıralamalarında ilk kez bu yıl yayınlanan yeni bir endeks olan Küresel Rekabetçilik Endeksi 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) temel alındı. Bu endeks ile bir yandan 2008 krizinin, bir yandan da 4. Sanayi Devrimi’nin harekete geçirdiği uzun dönemli dinamikleri rekabet gücü tanımına katmak ve böylece ekonomi politikaları için yeni bir kıyaslama amacı yaratmak amaçlandı. 2018 Küresel Rekabetçilik Raporu’nun rekabet gücü sıralamasında yer alan 140 ülke arasında ilk üç sırayı ABD, Singapur ve Almanya alırken, Türkiye ise 61'inci sırada yer aldı.

REKABETİN EN GÜÇLÜSÜ ABD
Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet Raporu’na göre ekonomik ve teknolojik olarak dünyanın en rekabetçi ülkesi 85,6 puanla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ABD oldu. 7 bileşende ilk üç sırada ve iş dünyasının dinamizmi, işgücü piyasası ve mali sistem bileşenlerinde birinci sırada yer alması ABD’nin sıralamadaki yerini etkiledi. Singapur, Almanya ve İsviçre de geçen seneki yerlerini korudu. Singapur 83,5 puanla 2’nci, Almanya 82,8 puanla 3’üncü ve İsviçre 82,6 puanla 4’üncü sırada yer aldı. 2017 sıralamasına göre üç basamak yükselen Japonya ise 82,5 puanla küresel rekabette en güçlü 5’inci ülke oldu. Bu yükseliş Japonya’yı en büyük 10 ekonomi arasından en fazla ilerleme gösteren ekonomi yaptı. Hong Kong 2017 sıralamasına göre yerini korurken, İngiltere iki basamak gerileyerek 8’inci sıraya oturdu. Bu sıralamayı, bilgi ve iletişim teknolojileri bileşenindeki diğer büyük ülkelere göre geri (28’inci sıra) olması etkiledi. Ayrıca Brexit etkilerinin yanı sıra, AB ile olan entegrasyonu geri çektikçe, İngiltere’nin “pazarlar” kategorisinde de olumsuz etkilendiği görüldü. 81,7 puanla İsveç 9, 80,6 puan alan Danimarka ise 10’uncu sırada yer aldı.

BRICS’İN ZİRVESİNDE ÇİN VAR
İş kanunlarında ve kamu hizmetlerinde kapsamlı reformlar yapan Fransa, 2017’ye göre bir basamak ilerleyerek 17. sıraya yerleşti. GSYİH’si yüzde 1,5 ile 2008 krizinden bu yana en fazla büyüyen İtalya ise, 31’inci sırada yer aldı. BRICS ülkelerinden ise en yüksek sıralamayı geçen seneki yerini koruyarak 28’inci sıraya yerleşen Çin aldı. Rusya 2 basamak ilerleyerek 43’üncü sıraya, Brezilya ise 3 basamak gerileyerek 72’nci sıraya yerleşti. Hindistan 2017’deki sıralamasından 5 basamak ilerleyerek 58’inci sırada yer aldı. Güney Afrika ise 5 basamak gerileyerek 67’nci sıraya oturdu.

TÜRKİYE 3 BASAMAK GERİLEDİ
Türkiye ise 2018 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre, bir önceki yıla göre üç puan gerileyerek 140 ülke arasından 61’inci sırada yer aldı. Raporda, 2018 itibariyle kişi başına düşen geliri 10,512 ABD Doları olan Türkiye’nin, GSYİH’sinin dünya toplamında yüzde 1,71’lik bir paya sahip olduğu belirtiliyor. 10 yıllık ortalama GSYİH büyümenin yüzde 4,8 olduğu Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 11,3 ve 5 yıllık ortalama dolaysız dış yatırım GSYİH’sinin yüzde 1,5’i olarak veriliyor. Göreceli olarak Türkiye’nin iyi performans gösterdiği bileşenler; altyapı (72,6 puan), halk sağlığı (86,2 puan) ve inovasyon ekosistemi (50,6 puan) olarak yer alıyor. Rapor Türkiye’deki güçlü araştırma kurumları ve yayınlama performansıyla inovasyon puanının yüksek olmasına rağmen (19’uncu), girişimcilik ve pazar işleyişinde olan sorunlardan dolayı, üretilen fikirlerin değere dönüşmesinde önemli kısıtlarla karşılaşıldığı vurgusu yapılıyor. Öte yandan, Türkiye’nin yüksek enflasyon ve olumsuz borç dinamikleri ile boğuştuğunun vurgulandığı raporda, ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımların tetiklediği döviz krizinin Türkiye’nin makroekonomik ortam bileşenini olumsuz etkilediği belirtiliyor. Türkiye makroekonomik ortam bileşeninde 67 puanla 116’ncı sırada yer alıyor.

YAZININ DEVAMINI DERGİMİZİN KASIM SAYISINDA BULABİLİRSİNİZ…

19 Kas 2018
Benzer Haberler
KÜRESEL REKABETTE İLK ÜÇ DEĞİŞMEDİ
Kategori: Ekonomi-Ticaret
Yazarlar

PİYASALARA YAZ NE ZAMAN GELİR?

YENİ OYUN MU ESKİ OYUN MU?