24 Tem 2018

EZBER BOZAN BİR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: LITE

Yenilikçi ve öncü olma misyonunu kurulduğu ilk günden itibaren koruyan İstanbul Bilgi Üniversitesi, lisansüstü eğitimde büyümeye ve uzmanlığını derinleştirmeye devam ediyor. BİLGİ, ATÖLYE iş birliğiyle, 2018 – 2019 akademik yılında LITE: Öğrenme, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik (LITE: Learning, Innovation, TechnologyandEntrepreneurship) yüksek lisans programını hayata geçiriyor. Program, öğrenen ve öğreten değil; birlikte öğrenilen bir yapıya sahip. Birlikte öğrenme, kendini baştan yaratma ve ışığı takip etme sloganlarını sahiplenen program, günümüz dünyasında başarılı olabilmek için gereken yetkinlik ve becerileri kazandırmayı hedefliyor.

21. YÜZYILIN İHTİYAÇLARI: TEKNOLOJİ, GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan, 21. yüzyıl yetkinlikleri etrafında şekillenen “LITE: Öğrenme, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik” yüksek lisans programı öğrencilerine, girişimci bir bakış açısı ve hedeflerine yönelik adım atabilme ve sonuç alabilme becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Programda inovatif iş fırsatlarını belirleyip bu fırsatları çeşitli sektörlere uygulayabilen potansiyel değişim öncüleri yetiştirilecek. Günümüz teknolojisiyle şekillendirilen programİ öğrencilere, yeni ve gelişmekte  olan teknolojilerin girişimcilik açısından önemini aktararak girişim sürecinde fikir üretme, geliştirme, yatırımcıya sunma, şirketleşme, reklam ve pazarlama teknikleri konularında da uzmanlık kazandıracak.

Öncelikli olarak küresel düşünmenin, dünya ve günümüz trendlerinin, toplumun geleceği kavramının ele alınacağı program doğrultusunda, organizasyonlara ve öğrencilerin kurumların yapısını kavrayarak onları nasıl dönüştürebileceğine odaklanılacak. Program, son döneminde ise “insan”ı merkeze alarak öğrencilerin ilgili becerileri farkına varmalarını ve bu yolla değişim öncüleri olmalarını hedefliyor. BİLGİ’nin “okul için değil, yaşam için öğrenme” felsefesini, ATÖLYE’nin strateji ve tasarım alanındaki deneyimiyle birleştirerek sistemsel değişim yaratma uzmanlığıyla harmanlayan LITE, sürdürülebilir gelişim için önemli bir değer yaratacak.

24 Tem 2018
Benzer Haberler
EZBER BOZAN BİR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: LITE
Kategori: Güncel Haberler
Yazarlar

2019 YILI SENARYOLARI

İLERLEMENİN MERKEZİNDE UMUT VARDIR!