5 Tem 2018

YÜKSELEN PİYASALARDA YÜZDE 44,7 BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

Haziran 2018 tarihli Küresel Ekonomik Beklentiler raporuna göre, gelişmiş ekonomilerdeki faaliyetin 2018 yılında yüzde 2,2 büyümesi, sonraki yıl ise merkez bankalarının parasal teşviklerini kademeli olarak kaldırmaları sebebiyle yüzde 2’ye düşmesi bekleniyor. Yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin genelinde ise büyümenin 2018 yılında yüzde 4,5’e çıkması, 2019 yılında ise emtia ihraç eden ülkelerde toparlanmanın olgunlaşması ve bu yılki artışların ardından emtia fiyatlarının dinginleşmesi ile birlikte büyümenin hafif bir artış ile yüzde 4,7 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte, bu görünüm önemli aşağı yönlü risklere tabi. Finansal piyasalardaki düzensiz oynaklık olasılığı ile birlikte bazı yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin bu bozulmaya karşı kırılganlığı arttı. Ticarette korumacı tutumlar da yükselişe geçerken siyasi belirsizlikler ve jeopolitik riskler halen yüksek seviyelerde.

ÜRETKENLİK VE İŞ GÜCÜNE KATILIM ARTIRILMALI
Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bu yıl kaydedilen sağlam ekonomik büyüme eğer sürdürülebilir bir hale getirilebilirse, özellikle Güney Asya’nın hızlı büyüyen ekonomilerinde olmak üzere milyonlarca insanın yoksulluktan çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Ancak, tek başına büyüme dünyanın diğer bölgelerindeki aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması için yeterli olmayacaktır. Politika yapıcıların yoksulluğu sona erdirme ve paylaşılan refahı artırma doğrultusundaki ilerlemeyi hızlandırabilmek için, üretkenliği ve iş gücüne katılımı artırarak uzun vadede büyümeyi desteklemenin yolları üzerinde odaklanmaları gerekecektir.”

YÜKSELEN PİYASALAR KÜRESEL ENERJİ TÜKETİMİNDEKİ ARTIŞIN ÖNEMLİ ORANINI OLUŞTURUYOR
Raporun “Özel Odak” bölümlerinden biri de uzun vadede küresel emtia talebinde beklenen yavaşlamanın emtia fiyatlarına ilişkin beklentileri, dolayısıyla emtia ihraç eden ülkelerin gelecekteki büyüme öngörülerini dizginleyebileceği uyarısında bulunması oldu. Son 20 yıllık dönemde önde gelen yükselen piyasalar küresel metal ve enerji tüketimindeki artışın önemli bir oranını oluşturuyor. Ancak, bu ülkelerin çoğu için emtia taleplerinin hız kaybetmesi bekleniyor. Dünya Bankası Kalkınma Ekonomisi Kıdemli Direktörü Shantayanan Devarajan bu konuda şunları belirtti: “Uzun vadede emtia tüketim artışında öngörülen yavaşlama, gelirleri bakımından emtia ihracatına bağımlı olan gelişmekte olan ülkelerin üçte ikisi için önemli zorluklar yaratabilir. Bu durum ekonomik çeşitlendirmeye ve mali ve parasal çerçevelerin güçlendirilmesine duyulan ihtiyacı daha da vurgulamaktadır.”

POLİTİKA YAPICILARI HAZIRLIKLI OLMALI
Bir başka Özel Odak bölümü ise artan şirket borçlarının finansal istikrar ile ilgili endişeleri artırabileceğini ve yatırımları baskılayabileceğini ortaya koyması. Dünya Bankası Kalkınma Beklentileri Grubu Direktörü Ayhan Köse bu konuda şunları kaydetti: “Gelişmiş ekonomilerde para politikasındaki normalleşmenin hız kazanması ile birlikte, yükselen piyasalardaki ve gelişmekte olan ekonomilerdeki politika yapıcılarının olası finansal piyasa oynaklıkları ile baş edebilmek için hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yükselen borç seviyeleri ülkeleri yüksek faiz oranlarına karşı daha kırılgan hale getiriyor. Bu durum finansal şoklara karşı tamponların yeniden oluşturulmasının önemini vurguluyor.” Uzun yıllar süren not düşürmeleri sonrasında, uzun vadeli büyümeye ilişkin görüş birliği tahminleri ise istikrara kavuştu. Bu durum küresel ekonominin on yıl önceki finansal krizin gölgesinden çıkmakta olduğuna dair bir sinyal olabilir.

YAZININ DEVAMINI DERGİMİZİN TEMMUZ SAYISINDA OKUYABİLİRSİNİZ…

5 Tem 2018
Benzer Haberler
YÜKSELEN PİYASALARDA YÜZDE 44,7 BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ
Kategori: Ekonomi-Ticaret
Yazarlar

PİYASALARA YAZ NE ZAMAN GELİR?

YENİ OYUN MU ESKİ OYUN MU?