3 Nis 2018

İFLASTAN NASIL KURTULURSUNUZ?

Şirketlerin ileriye yönelik bir nakit akış planlaması olmadığını belirten Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran, dünyada ve Türkiye’de şirket iflaslarında en önemli nedenlerin yönetimsel zafiyetler ve nakit akış problemleri olduğu bilgisini verdi.

Proje finansmanı deyince ne anlamalıyız? Standart bir finansman işleminden ne farkı var?

Bir işlemin proje finansmanı olarak kabul edilmesi için 3 temel şartı sağlaması gerekir. Projenin yatırımcılardan ekonomik anlamda ayrıştırılmış olması, projenin nakit akışının kredi geri ödemelerini ve aynı zamanda yatırımcıların kâr beklentilerini sağlaması gerekiyor. Üçüncü temel şart ise projeye sağlanan fonlama ile ilgili kreditörlerin projenin yatırımcılarına yönelik hak taleplerinin olmaması veya varsa da sınırlı olması. Standart bir yatırım finansmanı işleminde yatırımcılar kendi bilançoları üzerinden borçlanırlar ve proje dışındaki mevcut nakit akışları da proje ile ilgili kredi geri ödeme performansına etki yapar. Proje finansmanı en basit anlamda projeyi yatırımcılardan ayrıştırır. Burada amaç projenin yatırımcıdan mümkün olduğunca bağımsız şekilde değerlendirilip finansman sağlanmasıdır.

PROJE FİNANSMANINDA RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Finans kuruluşları projeleri değerlendirirken hangi noktaların üzerinde özellikle duruyor?

Proje finansmanının temeli projenin nakit akışını finanse etmektir. Bu demektir ki nakit akışının büyüklüğü, süresi ve tahmin edilebilirliği, projeye ne kadar finansmanın hangi koşullar ile sağlanabileceğini belirlemesi bakımından çok önemli. Özellikle projeksiyonu yapılan nakit akışında sapma olma ihtimali finans kuruluşlarını endişelendiren faktörlerin başında geliyor. Proje ile ilgili riskler ortadan kaldırılır veya iyi şekilde yönetilirse projenin nakit akışında sapma ihtimali azalır. Bu bakımdan proje finansmanında risk analizi ve yönetimi kritik önem taşıyor ve finans kuruluşları da bu tip ön çalışmaların layığı ile yapılmış olduğu projeleri finanse etmek istiyor. Yanı sıra projenin kendisi kadar proje yatırımcılarının kim olduğu, iş geçmişleri ve itibarları da çok önemli. Daha önce benzer projeleri başarıyla tamamlayan yatırımcıların finansman imkanlarına ulaşma ihtimali çok daha fazla. Son olarak da projenin hangi sektörle ilgili olduğu ve sektörle ilgili olarak finans kuruluşlarının bakış açısı da önemli. Eğer ilgili sektör için negatif bir bakış açısı varsa projenin finanse edilmesi daha güç olacaktır.

Dünya ve Türkiye’de şirket iflaslarının en önemli nedenleri neler?

Yönetimsel zafiyetler ile nakit akış problemleri şirket iflaslarının en başta gelen nedenlerini oluşturuyor. Nakit akışı insan vücudundaki kan dolaşımı gibidir. Nakit akışında yaşanan problemler ödemelerde aksamalar ve buna bağlı maliyetlerde artış ile ekstra borçlanma ihtiyaçları gibi sonuçlar doğuruyor. Bu konuda kalıcı çözüm getirilmezse şirket giderek daha fazla borçlanma ihtiyacı duyar ve süreç nihayetinde iflas ile sonuçlanabilir.

ŞİRKETLERİN İLERİYE YÖNELİK BİR NAKİT AKIŞ PLANLAMASI YOK

Şirketler doğru nakit akışı yönetimi için neler yapmalı?

Öncelikle bu konunun ne kadar önemli olduğunu idrak etmek gerekiyor. Maalesef çoğu şirketin ileriye yönelik bir nakit akış planlaması olmadığını görüyoruz. Öncelikle bu çalışma detaylı şekilde yapılıp ihtiyacın ne olduğu anlaşılmalı. İhtiyaç belli olduktan sonra da şirket öncelikle iş modelini gözden geçirip bu ihtiyacı ortadan kaldırmak veya azaltmak için tedbirler almalı. Şirket iş modelini geliştirme çalışması sonrası halen nakit ihtiyacı devam ediyorsa o zaman bu ihtiyacın dış kaynak ile sağlanması gerekir. Yeni finansman ihtiyacının da şirket nakit akışı üzerinden karşılanabileceğine emin olmak gerekiyor. Zora giren çoğu şirkette gözlemimiz borç stokunun büyüklüğü kadar borç vadelerinin de şirket nakit akışına uygun olmamasından kaynaklanan sorunlar olması. Bu tip durumlarda mevcut borçları uzun vadeli ve şirketin nakit akışına uygun vadeye göre yeni bir kredi kullanılması ile kapatmak uygun bir yöntem.

SÖYLEŞİNİN DEVAMINI DERGİMİZİN NİSAN SAYISINDA OKUYABİLİRSİNİZ…

3 Nis 2018
Benzer Haberler
İFLASTAN NASIL KURTULURSUNUZ?
Kategori: İş Dünyası
Yazarlar

2019 YILI SENARYOLARI

İLERLEMENİN MERKEZİNDE UMUT VARDIR!