3 Nis 2018

İŞİN GELECEĞİ ESNEK İŞGÜCÜNDE Mİ?

Geçici İş İlişkisi Yasası beraberinde neler getiriyor? Yasanın avantajları ve dezavantajları neler?

Geçici İş İlişkisi Yasası’nın uygulama aşamasında, üzerinde çalışılması gereken alanlar olduğunu düşünüyoruz. İşverenin ve çalışanın dönemsel istihdam konusunda daha iyi bilgilendirilmesi gerekiyor. Kayıt dışı istihdamın önlenmesi, geçici çalışan iş gücünün yasal haklarının garanti altına alınması ve özellikle genç nüfusun iş hayatına geçişinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması gibi çıktıları olan bu değişiklik, özü itibariyle önemli bir kilometre taşı. Kurum tarafında, dönemsel iş gücü ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlarken; birey tarafından bakıldığında da önemli avantajları bulunuyor. İstihdam piyasasından çeşitli sebeplerle uzak kalmış kesimlerin, özellikle doğum iznine ayrılan kadınların ve askerlik nedeniyle çalışmaya ara veren veya verecek olan bireylerin istihdam piyasasına katılımını sağlaması, genç nüfusun istihdama hızlıca entegre olmasına katkıda bulunması ve tüm gruplar için kalıcı istihdama geçiş aracı olması bakımından esnek çalışma yasasını yararlı olarak nitelendirebiliriz. Birey tarafında, iş anlaşmasının dönemsel olması soru işareti yaratabiliyor, ancak iyi firmalarla dönemsel de olsa çalışma tecrübesinin bulunması bireyin kariyerine olumlu etki edebiliyor. Ayrıca iş güvenliği ve sağlığı konusunda yeterince eğitilememiş iş gücü bazı tehlike ve çok tehlikeli sınıfta bulunan üretim sahalarında risk yaratabiliyor. Bu konuda hızlı ve etkili eğitim programları ile sorun bertaraf edilebilir. Bunların dışında, mevzuatsal bazı sınırlamalardan da bahsetmek gerekir. Dünyadaki örnekleri ile kıyaslandığında, geçici iş ilişkisi kurulabilecek süreler bizim yasamızda kısa kalıyor. Ayrıca, iş gücü ihtiyacının beklenmedik ölçüde artması durumunda, asıl işveren bordrosunda bulunan işçi sayısının yüzde 25’ini geçmemesi gerekiyor. Bunlar, kültürel dezavantajlarla birleşince amaca yönelik engel oluşturabilir, ama mevzuatsal kısmın zaman içerisinde pratik örneklerle tekrar gözden geçirileceğini düşünüyoruz.

Yasaya göre geçici iş sözleşmesi uygulaması nasıl işleyecek?

Yeni yasa ile seçme yerleştirme hizmetine ek olarak gerekli izni almaları kaydıyla geçici iş ilişkisi kurma yetkisi özel istihdam bürolarına verildi. Firmalardan gelecek geçici işgücü talepleri yasa çerçevesinde özel istihdam büroları tarafından seçme ve yerleştirme süreçleri takip edilerek uygun adayın bulunması ve adayın hizmeti alan firmanın değil, özel istihdam bürosunun bordrosu üzerinde sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi söz konusu olacak.

FİRMALAR ÇALIŞAN İSTİHDAMINDA DAHA ESNEK HALE GELDİ

Esnek işgücünün yaygınlaşması nasıl faydalar sağlayacak? Model, hem kurum hem de çalışanlar açısından neler getirecek?

Dünyadaki dijitalleşme pek çok şirketin iş modelini veya iş yapma biçimini etkilerken, çalışanların da işveren ve çalışma ortamından beklentilerini farklılaştırdı. Bilgisayar, akıllı cep telefonu, sanal toplantı platformları ile iş yapma biçimleri hız kazandı. Ofis gereksinimi azaldı, mobil çalışma arttı. Alternatif pazarlama kanalları tüketiciye ve müşteriye ulaşma yöntemlerini değiştirdi. Bu kadar hızlı değişimin olduğu bir dönemde şirketlerin yetenek ihtiyaçları, çalışanlarından bekledikleri tecrübe ve beceri setleri farklılaştı. Bu çerçevede, bu yetenek setlerine sahip çalışanlarla çalışmak için firmalar çalışan istihdamında daha esnek hale geldi. Esnek iş gücünün birçok farklı avantajı bulunuyor. Kurum tarafında dönemsel iş gücü ihtiyaçlarında çalışanı kurum bünyesine katmadan önce değerlendirme gibi sunuyor. Birey için ise kurum tarafına benzer olarak daha esnek çalışma ihtiyacı olan bireyler için avantaj sağlıyor.

Esnek işgücü modelini startup’lar açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Esnek işgücü modeli özellikle ürün veya hizmet geliştirme aşamasında olan startup’larda başarılı sonuçlar verebilir. Esnek işgücü modeli, mevsimsel yoğunluğun ve projelerin artış gösterdiği dönemlerde mevcut çalışanların performanslarını koruyabilmeleri ve ek işgücü ile farklı yetenekleri kuruma dahil etmenin alternatif bir yolu. Kendini kanıtlamamış ürün veya hizmetleri geliştirme aşamasında olan şirketler de esnek iş gücü çalışanları kullanılabilir. Ayrıca startup şirketlerde, şirket birleşmelerinde, ekonomik yavaşlama dönemlerinde maliyeti düşürmek adına esnek iş gücüne başvurulabilir. Burada hem kurumların hem de uygulayıcıların çok dikkat etmeleri gereken bir durum söz konusu. Esnek çalışma, ülkemiz için çok yeni bir kavram ve kültürel bir dönüşüme ihtiyaç duyuluyor. Organizasyon yapılarını ve görev tanımlarını tekrar elden geçirilmek, hangi alanlarda esnek iş gücünün fayda getireceğini çok iyi belirlemek ve uygulamayı çok doğru yapmak gerekiyor. Toplumdan destek almayan değişim, yaşama şansı bulamaz. Diğer yandan, sırf maliyetleri kontrol etmek adına, hayati fonksiyonlarda kontrolün tamamen elden bırakılması, müşteri memnuniyetsizliği gibi elde edilmek istenen hedeflerin çok aksi sonuçlar doğurabilir.

SÖYLEŞİNİN DEVAMINI DERGİMİZİN NİSAN SAYISINDA OKUYABİLİRSİNİZ…

3 Nis 2018
Benzer Haberler
TÜRKLER GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI SEVİYOR
Kategori: Yönetim
İŞİN GELECEĞİ ESNEK İŞGÜCÜNDE Mİ?
Kategori: İş Dünyası
Yazarlar

2019 YILI SENARYOLARI

İLERLEMENİN MERKEZİNDE UMUT VARDIR!