2 Şub 2018

CEO’LAR TEKNOLOJİYE MEYDAN OKUYACAK!

KPMG’nin 3 yıldır gerçekleştirdiği ve bu yıl Türkiye’nin de yer aldığı Küresel CEO Araştırması, teknolojik fırtınada yol alan dünya devi şirketlerin değişen stratejilerini ortaya çıkardı. Araştırmanın sonuçlarına göre CEO’nun yeni yol haritasının başlığı; “yık ve büyü” Türkiye’de her dört CEO’dan üçü yıkıcı teknolojileri tehdit değil fırsat olarak görüyor ve hamleyi rakipten beklemek yerine hem sektörlerini hem şirketlerini yıkıma uğratacak planlar yapıyor. Araştırma otomotiv, bankacılık, altyapı, sigorta, yatırım yönetimi, sağlık, üretim, perakende, teknoloji, enerji ve telekomünikasyon olmak üzere 11 kilit sektörde çalışan dünyada 1.261, Türkiye’de 25 CEO ile yapıldı. Araştırmaya göre küresel CEO’lar ağırlıklı olarak bilişsel teknolojilere, bilişsel otomasyona ve veri analitiği araçlarına yatırım yapıyor. Türkiye’deki CEO’lar ise yatırımlarını robotik süreç otomasyonu, veri analitiği araçları ve blockchain’de yoğunlaştırıyor. Dünya genelinde CEO’lar bilişsel teknolojilerin gelişmesinin ve benimsenmesinin çalışan sayılarını düşürmeyeceğini, aksine daha da artıracağını söylüyor. Çünkü teknolojik gelişme, bu teknolojileri en iyi şekilde kullanacak uzman yeteneklere olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yetenek istihdamı, hem dünyada hem Türkiye’de CEO’ların yatırım yaptığı ilk 3 alandan biri olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde Türkiye’de CEO’ların yüzde 68’i ülkelerinin büyümesine güven duyuyor. Küresel araştırmada bu oran yüzde 77. Türkiye’de küresel ekonominin büyümesine duyulan güven yüzde 48. Dünyada ise CEO’lar daha iyimser; yüzde 65’i güven duyduğunu ifade ediyor. Küresel CEO’larla uyumlu olarak Türkiye’de de CEO’lar kendi sektörleri ve şirketlerinin büyümesine, ekonomisinin büyümesinden daha fazla güven duyuyor. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 84’ü, dünyada ise yüzde 69’u sektörlerine güveniyor.

TÜRKİYE, YIKMAYA DAHA HAZIR
Küresel araştırmada her 100 CEO’nun 65’i yıkıcı teknolojileri, işletmeleri için tehdit değil fırsat olarak gördüğünü söylüyor. Yüzde 74’ü ise kendi sektörlerini yıkıma uğratmayı hedefliyor. Türkiye’de manzara daha iddialı. Yıkıcı teknolojiyi fırsat olarak gören CEO oranı yüzde 76, kendi sektörlerini teknolojik yıkıma uğratmayı hedefleyenlerin oranı ise yüzde 84. CEO’ların yüzde 76’sı gelecek 3 yılda sektörlerinde teknolojik inovasyona bağlı yıkım bekliyor. Yıkıcı teknolojileri hayata geçirmek Türk CEO’ların stratejik önceliklerinin başında geliyor.

CEO’NUN YATIRIM AJANDASINDA İLK BEŞ
Araştırmada Türkiye’deki CEO’ların gelecek 3 yıldaki ilk beş yatırım önceliği; inovasyon, siber güvenlik, istihdam, fiziksel altyapı ve yeni gelişen teknolojilerden oluşuyor. Küresel CEO’ların sıralaması ise istihdam, dijital altyapı, siber güvenlik, fiziksel altyapı, işgücü eğitimi ve regülasyonlara uyum. Türk CEO’lar şirketlerinin son bir yılda öncelikli olarak hem yeni ürün/hizmet geliştirmek hem de iş yapış şekillerini değiştirmek anlamında inovasyona ve siber güvenliğe yatırıma odaklandığını belirtiyor. Türkiye’de şirketlerin büyüme planları arasında mutlaka yeni pazarlara açılmak yer alıyor. Yeni pazarlarsa yeni alanlar demek. CEO’ların önümüzdeki 3 yılda açılmayı düşündüğü öncelikli pazarlar; Birleşik Krallık, Ortadoğu, Almanya ve Avustralya. Global sonuçlarda ilk sırada yer alan ABD ise Türklerin büyüme planında yer almıyor.

İTİBAR YÖNETİMİ İLK ÜÇ ÖNCELİKTEN BİRİ OLDU
2008-2009 küresel krizinin ardından, kamuoyunun büyük işletmelere bakışı giderek eleştirel hale geldi. Dünya genelinde ve Türkiye’de de CEO’lar bu konuda kısa vadede ilerleme beklemiyor. Küresel CEO’ların yüzde 65’i, Türk CEO’ların ise yüzde 64’ü kamuoyunun işletmelere güven seviyesinin ya aynı kalacağını ya da azalacağını düşünüyor. Bu durum, CEO’ların başarı için sadece finansal boyuta değil aynı zamanda marka ve itibara da giderek artan derecede önem vermesine neden oluyor. Türkiye’de yüzde 80, küreselde ise yüzde 74 oranında CEO’nun, sürdürülebilir uzun vadeli gelecek için güven, değerler ve kültüre daha fazla önem verdiklerini söylemesi, bunun yansıması. Türkiye’de CEO’ların yüzde 80’i dış paydaşlar ve müşteriler nezdinde güven inşa etmenin, şirketlerinin ilk 3 önceliğinden biri olduğunu belirtiyor. Küresel CEO’ların da yüzde 61’i bu konuya ilk 3 öncelik arasında yer veriyor.

YAZININ DEVAMINI DERGİMİZİN ŞUBAT SAYISINDA OKUYABİLİRSİNİZ…

2 Şub 2018
Benzer Haberler
CEO’LAR TEKNOLOJİYE MEYDAN OKUYACAK!
Kategori: İş Dünyası
TEKNOLOJİ DÜNYASININ PARLAYAN YILDIZI: PLATİN BİLİŞİM
Kategori: Teknoloji
TEKNOLOJİ, ÇALIŞMA HAYATINI VE MESAİ KAVRAMINI DEĞİŞTİRECEK
Kategori: İş Dünyası
Yazarlar

2019 YILI SENARYOLARI

İLERLEMENİN MERKEZİNDE UMUT VARDIR!