17 Oca 2018

P&G, TÜRKİYE’DE ÜRETEREK BÜYÜYECEK

“Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikamız için üretim hatlarımızda 250 milyon TL’lik yatırım açıkladık. Türkiye’de satılan ürünlerimizin yüzde 60’ını yine türkiye’de üretiyoruz” diyen P&G Türkiye ve Kafkaslar Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, P&G’nin sürdürülebilirlik vizyonunu ve hedeflerini Unibusiness’a anlattı.

Sürdürülebilir kalkınma P&G iş geliştirme modelinin ayrılmaz bir parçası. P&G Türkiye’nin sürdürülebilirlik yaklaşımının temelinde neler yer alıyor?

P&G Türkiye’nin sürdürülebilirlik anlayışının arkasında dünyada 180 yıllık bir şirket olmamızın getirdiği sorumlu ve etik bir kurumsal vatandaş olma kültürü yer alıyor. Dünyada sürdürülebilirlik konusuna odaklanmaya başlayan ilk şirketlerden biriyiz. Dünyada 1956 yılında, çevre güvenliği ile ilgili ilk raporumuzu yayınladık. 1973 yılında kimyasal biyo-çözünürlükle ilgili ilk testimizi gerçekleştirdik. 1990’larda ise kurumsal sürdürülebilirlik departmanını kurarak yıllık sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk şirket olarak sektörde öncü bir rol üstlendik. Sürdürülebilirlik anlayışımızın odağında ekonomik olduğu kadar toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği destekleme anlayışı yer alıyor. Geniş bir çerçevede değerlendirdiğimiz sürdürülebilirlik anlayışımızı her yıl bir adım daha ileri taşıyoruz. P&G olarak geçtiğimiz yıl ilk kez globalde topluma, çevreye ve sektörümüze katkılarımızı özetlediğimiz Kurumsal Vatandaşlık Raporumuzu yayınladık. Türkiye’de 30’uncu yılımızı kutladığımız bu yıl ise bir ilke imza atarak yönetişim, topluma katkı, cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve dahil etme, çevresel sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı “P&G Türkiye 2017 Kurumsal Vatandaşlık Raporu”nda özetledik.

5 MİLYON KİŞİNİN HAYATINA DOKUNDUK

Bu raporun ana başlıkları ve kapsamı neler? Rapor nasıl bir katkı sunacak?

Raporumuz; yönetişim, topluma katkı, çeşitlilik ve dahil etme, cinsiyet eşitliği, çevresel sürdürülebilirlik başlıkları altında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları anlatıyor. Özellikle son iki yılda tüm başlıklar altında önemli başarılara imza attık. Örneğin; sadece topluma katkı projelerimizle Türkiye’de 5 milyon kişinin yaşamına dokunduk. Sürdürülebilirliği hem toplum, hem çevre hem de ekonomi ve sektörümüz açısından geniş bir çerçevede değerlendirerek yaşamları iyileştirebilecek katma değerler sunmaya çalıştık. Kurumsal Vatandaşlık Rapormuzu da bu katma değer çalışmalarının bir özeti olarak değerlendiriyor ve sektörümüze ilham olabilmesi açısından değerli olacağına inanıyoruz.

Peki, kurumsal vatandaş olmayı nasıl tanımlarsınız?

P&G olarak kurumsal vatandaş olmayı etik ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahip, topluma birçok açıdan katkı sunabilen, toplumun her kesimini kucaklayabilen, cinsiyet eşitliğine saygılı ve çevresel sürdürülebilirliğe önem veren bir anlayış olarak tanımlıyoruz. Bu nedenle de Kurumsal Vatandaşlık Raporlarımızda bu beş başlık altında yaptığımız çalışmalara yer veriyoruz. İyi bir kurumsal vatandaş olabilmek için tüm alanlarda hayata dokunmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz.

GLOBAL 2020 HEDEFLERİNE TÜRKİYE’DE ULAŞTIK

Global 2020 programı ile hedeflenen noktada şu an neredesiniz? Bu hedefler özelinde şu ana kadar neler yapıldı?

P&G olarak sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda 2020 yılına kadar dünyada su ve enerji tüketimimizi yüzde 20, sera gazı salımını yüzde 30 azaltmayı, üretim tesislerimizde kullandığımız enerjinin yüzde 30’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca ürün başına ambalaj kullanımını yüzde 20 azaltma ve suyun daha verimli kullanımını sağlayan ürünlerle 1 milyar kişiye ulaşma hedefimiz var. P&G Türkiye olarak geliştirdiğimiz projelerle son 5 yılda bu global hedeflerimize çok önemli katkılarda bulunduk. Üretim tesislerimizde bertaraf edilen atık miktarını yüzde 88, enerji kullanımını yüzde 19 ve sera gazı salımını yüzde 29 azaltmayı başardık. Faydalı tekrar kullanım oranını iki katına çıkardık ve depolamaya gönderilen üretim kaynaklı katı atık oranını 0’a indirdik. Bu alanda Global 2020 hedeflerine neredeyse şimdiden Türkiye’de ulaşmış durumdayız.

Sürdürülebilirlik projeleri şirket başarısına ve büyümenize nasıl bir katkı sağlıyor?

Her zaman öncelikli hedefimiz yaşamları iyileştirebilmek. Bu sorumlu, etik ve samimi çabanın tüketicilerimiz nezdinde de karşılığını bulduğuna ve bunun da şirket başarımızda etkili unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz. Yapılan araştırmalar, satın alma kararlarında giderek daha ağırlıklı bir rol üstlenen Y kuşağının sürdürülebilirliğe çok daha fazla önem verdiğini ortaya koyuyor. Nielsen’in araştırması Y kuşağının yüzde 73’ünün sürdürülebilir ürünlere daha fazla bütçe ayırmaya razı olduğunu gösteriyor. Y kuşağının yüzde 81’i şirketlerin iyi bir kurumsal vatandaş olmak için çalışmasını bekliyor. Biz de P&G olarak bugünün ve geleceğin tüketicisinin sürdürülebilirlik konusundaki beklentilerini karşılıyoruz bir anlamda.

SÖYLEŞİNİN DEVAMINI DERGİMİZİN OCAK SAYISINDA BULABİLİRSİNİZ…

17 Oca 2018
Benzer Haberler
P&G, TÜRKİYE’DE ÜRETEREK BÜYÜYECEK
Kategori: İş Dünyası
Yazarlar

2019 YILI SENARYOLARI

İLERLEMENİN MERKEZİNDE UMUT VARDIR!