7 Kas 2017

DİJİTAL DÖNÜŞÜME UYUM SAĞLAYAN ŞİRKETLER KAZANACAK

Dijital dönüşüm, endüstri 4.0, yeni iş modelleri, tasarım odaklı düşünme, strateji, pazarlama ve marka yönetimi üzerine eğitim ve seminerler gerçekleştiren hanersman yönetim danışmanlığı, verdiği bu eğitimlerle hem profesyonellerin hem de şirketlerin yol haritalarını çizmelerine katkı sağlıyor. İş dünyasının teknoloji liderliğinde hızlı bir değişim yaşadığını söyleyen hanersman genel müdürü ecehan ersöz, şirketlerin yönetim anlayışının da bu yeni dönemin kurallarına uyum sağlamak üzere şekillendiğini belirtiyor.

Şirketlerin yönetim anlayışında şu an nasıl değişimler yaşanıyor? Yönetimdeki yeni trendler neler?

İş dünyası teknolojinin liderliğinde hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Eski dönemlere göre en önemli fark, hız unsurunun kazandığı yüksek ivme. Bu durum da, şirketlerin eskisine göre daha çevik ve esnek olmalarını, müşterilerini daha yakından tanımalarını, plan güncellemelerini daha kısa periyotlarda yapmalarını ve gerçek zamanlı veri kullanmalarını gerektiriyor. Firmalar, müşteri ihtiyaçlarının tespitinden üretim yöntemlerine, yöneticilik modellerinden satınalma ve pazarlamaya kadar tüm stratejilerini günümüz şartlarına göre belirleyip yeni oyun planlarını hazırlamalı. Yönetim anlayışı da bu yeni dönemin kurallarına uyum sağlamak üzere şekilleniyor. Kurumsallaşma çalışmalarına yoğunlaşma, katılımcı yönetim, departmanlar arası işbirliğinde artış ve sinerji, bilgi paylaşımında şeffaflık, iş modellerinde yeni dönemin kurallarına uyumlanma gibi gereklilikler yaşanıyor. Genel anlamda şirketlerin öncelik sıralamasında, organizasyonun geleceğinin inşası, performans yönetimi, yetenek kazanımı, kariyer-öğrenme ve çalışan deneyimine odaklanma yer alıyor.

ŞİRKETLER BULUNDUĞU EKOSİSTEME UYUM SAĞLAMALI

Şirketlerin yönetimi ve organizasyondaki temel sorunlar neler? Siz bu sorunların çözümü noktasında firmalara neler önerirsiniz?

Aslında en önemli gereklilik; işletmenin bulunduğu ekosisteme uyum sağlaması. Yaşanan gelişmeler her alanda daha yenilerini tetikliyor ve kurumları yeni düzenlemeler yapmaya zorluyor. Şirketler bu değişimi şirketin her noktasına nüfuz ettirmeli ki, rekabet ortamında kendini daha güçlü kılabilsin. Temel sorunları ise stratejik konsantrasyon eksikliği, bugünden geleceğe odaklanmamak, performans yönetim sistemi ve kariyer planlamadaki eksiklikler ve departmanlar arası uyumsuzluklar şeklinde sıralayabiliriz. Genel olarak planlı büyüme ve iş alanı seçimi konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Faaliyet alanında çok fazla çeşitliliğe gitmek de odağı dağıtıyor, kaynak kullanımında problemler yaşatıyor. Hammadde tedariği, üretimin sürekliliği, siparişlerin yetişmesi, zamanında sevkiyat ve ciro, şirketlerin hayati unsurları. Fakat geleceğinde bir şekilde şirket içinde inşa edilmesi gerekiyor. Birçok şirket günlük rutinini aksatmamak adına teknolojik gerekliliklere, sistemselleşmeye gereken zamanı ayırmıyor ve maalesef bir lüksmüş gibi davranıyor. Öte yandan organizasyonlarda bütünlüğün sağlanması için, bu konulardaki tüm eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Stratejilerin kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlenip departman ve her bir çalışan adına dağılımın yapılması şart. Departmanlar arası uyumsuzluklar da yaşanabiliyor. Şirketlerde iç dinamiklerden kaynaklanan bu durum, veri temininde, bilgi paylaşımında veya ortak projelerin başarısında olumsuzluklara yol açabiliyor.

Dijital dönüşümün iş dünyasını büyük ölçüde şekillendirdiği günümüzde, neredeyse tüm sektörlerin çalışanları, değişime ayak uydurabilmek adına destek alıyor. Bu bağlamda Hanersman Yönetim Danışmanlığı firmalara nasıl hizmet sunuyor?

Dijital dönüşümde her şirket için ihtiyaç kriterleri farklı. Şirketlerin bu dönüşüme adapte olabilmek için yapmaları gereken ilk şey, doğru ihtiyaç analizi. Gerçekten ihtiyaç duyulan bir uygulamaya sahip olmamak ile ihtiyacın dışına çıkılarak yapılan ya da şirketteki kullanıcıların ihtiyaçlarını baz almadan yapılan yatırımlar aynı oranda dezavantajlı. Dijital dönüşüm kapsamında ele alınacak tüm iş süreçleriyle ilgili, bizzat dahil olan kişilerin görüş ve fikirlerine mutlaka yer verilmeli. Hanersman bu süreçte, doğru analizlerin yapılması ve yatırımın amacına uygun olması noktasında katkı sağlıyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI STRATEJİLER GEREKİYOR

Şirketler ve çalışanlar dijitalleşmeyle değişen iş dünyasına entegre olmak için neler yapmalı? Bu ortamda farklılaşmak isteyen firmalar hangi adımları atmalı?

Şirketler ve çalışanlar teknolojik yetkinliklerini artırmalı ve teknoloji odaklı stratejiler geliştirme üzerine odaklanmalı. Bu her iş alanı için gerekiyor çünkü teknolojik uygulamalar ile kesişim noktası yakalamak ve bunu doğru müşteri içgörüsüyle birleştirmek, markaların ömrünü uzatıyor. Aksi durum, yani teknolojiyle etkileşim kurmayan iş modelleri ise sürdürülebilir olmayacak. Büyük veri, müşterilere katma değer sağlayacak çözümler üretmede doğru analitik yöntemler ile birleştiğinde adeta hazine niteliği taşıyor.

SÖYLEŞİNİN DEVAMINI DERGİMİZİN KASIM SAYISINDA BULABİLİRSİNİZ…

7 Kas 2017
Benzer Haberler
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAYACAK EN YENİ TEKNOLOJİLER
Kategori:
ŞİRKETLERİN YOL HARİTASI: DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Kategori: İş Dünyası
DİJİTAL DÖNÜŞÜME UYUM SAĞLAYAN ŞİRKETLER KAZANACAK
Kategori: Yönetim
Yazarlar

SEÇİMLERE AZ KALA

İŞİN ÖZÜ!