11 Eki 2017

FİNANSAL ŞOKLARA HAZIRLIKLI MISINIZ?

HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Geleceğe Bakış” raporuna göre; dünya genelinde bireylerin dörtte biri finansal olarak ‘gündelik yaşıyor’. Özellikle bu gruptaki bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri finansal şoklara karşı savunmasız olduğu belirtiliyor. Rapora göre; finansal olarak gündelik yaşayan bireyler ve mali durumunu iyi yöneten bireyler arasında iyimserlik konusunda büyük bir fark bulunuyor. Gündelik yaşayan bireylerin yaklaşık dörtte biri (yüzde 22) finansal durumlarının gelecek üç yıl içerisinde kötüleşeceğini tahmin ederken, mali durumunu iyi yöneten bireylerin yalnızca yüzde 6’sı böyle düşünüyor. Bununla birlikte finansal olarak gündelik yaşayan bireyler, iş kaybı (yüzde 38) veya geçim giderlerinde kayda değer bir artışın (yüzde 38) finansal güvenliklerine karşı en büyük tehdit olduğunu düşünüyor.

GÜNDELİK YAŞAYANLAR GELECEK İÇİN KAYGILI
Finansal olarak gündelik yaşayan bireylerin önceliklerini belirlemede güçlük yaşadığı belirtilen raporda, bu bireylerin yalnızca yüzde 43’ü isteklerini dengelemede başarılı olduğunu söylüyor. Finansal durumunu iyi yöneten bireylerin yüzde 78’i ise isteklerini öncelik sırasına göre planladığını ifade ediyor. Gündelik yaşayanların yüzde 54’ü gelecek ile ilgili kaygılı olduğunu dile getirirken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerde bu oranın yüzde 38 olduğu görülüyor. Öte yandan araştırmaya katılan bireylerin yüzde 54’ü ebeveyn veya yetişkin çocuklarına finansal destek sağladığını belirtirken, yine bu gruptakilerin yüzde 51’i destek olabilmek için kendi isteklerini ertelediğini ifade ediyor. Bireylerin yüzde 26’sı sağladığı desteğin kendisini finansal olarak zorladığını söylerken, yüzde 24’ü birikim veya yatırımlarından harcama yapmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

FİNANSAL GÜVENCEDE SAĞLIK BİRİNCİ ÖNCELİK
Araştırmanın sonuçlarına göre; gündelik yaşayan bireyler için, ailelerinin sağlığını gözetmek adına yeterli paraya sahip olmak birinci öncelik. Gündelik yaşayan bireylerin yaklaşık üçte biri (yüzde 31) uzun süreli bir hastalık veya engellilik olması durumunda, ailelerinin bu süreci finansal olarak karşılayamayacağını söylerken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerde bu oranın yüzde 15 olduğunu görülüyor. Buna karşın finansal olarak gündelik yaşayan bireylerin yalnızca yüzde 22’si kanser gibi ciddi bir hastalığa yakalanmaları halinde sabit bir ödeme yapacak bir sigortaya sahip olduğunu ifade ediyor. Söz konusu oran finansal durumunu iyi yöneten bireylerde ise yüzde 39. Gündelik yaşayan bireylerin yüzde 31’i bireysel sağlık sigortasına, yüzde 27’si de hayat sigortasına sahip olduğunu belirtiyor. Bu oranların finansal durumunu iyi yöneten bireylerde ise sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 45 olduğu görülüyor.

YAZININ DEVAMINI DERGİMİZİN EKİM SAYISINDA BULABİLİRSİNİZ...

11 Eki 2017
Benzer Haberler
FİNANSAL ŞOKLARA HAZIRLIKLI MISINIZ?
Kategori: Ekonomi-Ticaret
Yazarlar

SEÇİMLERE AZ KALA

İŞİN ÖZÜ!