3 May 2017

LİDERLİKTE BAŞARININ ANAHTARI: DUYGUSAL ZEKA

Bireyin güçlü ilişkiler kurma, başarılı kariyer ve kişisel hedeflere ulaşmasına yardımcı olan duygusal zeka (EQ), stresi azaltmak için olumlu şekillerde duyguları yönetmek, etkili iletişim, başkalarıyla empati, zorlukların üstesinden gelme, çatışmayı etkisiz hale getirme yeteneği anlamına geliyor. Duygusal zeka; bireyin yaşamındaki başarısının belirleyicisi olarak öncelikle kendine ait duygularını fark edip tanıması, onları uygun şekilde kontrol edebilmesi ve yaşamındaki hedefleri için öz motivasyonunu gerçekleştirebilmesi ile ilgili olarak karşısındaki kişilerin duygularını fark etmesine olanak tanıyan sosyal yetenek ve becerilerin bir kombinasyonu olarak da tanımlanıyor. Haifan Üniversitesinden Dr. Reuvon Bar-On, duygusal zekayı “Bireyin çevresinden gelen baskı ve taleplerle başarılı şekilde baş edebilmesinde bireye yardımcı olacak, kişisel, duygusal ve sosyal yeterlilik ve beceriler dizini” olarak tanımlıyor. Reuvon Bar-On, gerçek zeki insanı, sadece bilişsel zekaya sahip değil aynı zamanda duygusal zekaya sahip olan kişi olarak tanımlıyor. Bilim insanları duygusal zekanın IQ gibi kader olmadığını, her yaşta geliştirilebileceğini ifade ediyor. Duygusal zekanın çeşitli unsurları bulunuyor. Duygusal zekayı, öz farkındalık, öz yönetim, motivasyon, empati ve sosyal beceriler oluşturuyor. Öz farkındalık, kendinizi anlama ile ilgili. Zayıf yönlerinizi, güçlü yönlerinizi, değerleri ve diğer insanlar üzerindeki etkinizi bilmek esas olarak iyi sezgiler geliştirmek anlamına geliyor. Pratikte bu, kendine güven ve yapıcı eleştiri açlığı gibi görünebilir. Eğer bir yöneticiyseniz, zamanla yarışmanın ne kadar zor bir psikolojiye neden olduğunu bilirsiniz. Kendini bilen ve duygusal açıdan zeki bir yönetici, zamanını doğru bir şekilde planlayarak ve herhangi bir zaman süresinden önce işini iyi bir şekilde tamamlayabilir. Öz-yönetim, yıkıcı dürtüleri ve ruh hallerini kontrol etme ve yönlendirme yeteneği olarak tanımlanıyor. Değişim karşısında bütünlük ve konforu düşünün. Duygularınızın sizi sakat bırakması yerine, olumlu duygularınızın tutkularınıza eşlik etmesini sağlıyor. Motivasyon, başarıyı kendi haliyle kutlamaktır. Yaptığınız işin, iyimserliğin ve iyileştirilecek enerjinin tutkusu, duygusal açıdan zeki ve motive olmuş bir kişinin başlıca özelliklerini oluşturuyor. Empati; başkalarının duygusal makyajını anlamak, başkalarının duygularını, özellikle de yeni kararlar alırken düşünmek anlamına geliyor. Empatinin bazı unsurları, en iyi yeteneği seçme ve kullanma konusunda uzmanlık, diğer insanları geliştirme kabiliyeti ve kültürler arası farklılıklara duyarlılık içeriyor. Sosyal beceri ise başkalarını istenen yönde hareket ettirmek ve ilişki kurmak anlamını taşıyor.

DUYGUSAL ZEKA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN DE GÜNDEMİNDE
Araştırmalar, duygusal zekasının farkında olan ve bunu geliştiren kişilerin hem mental hem de fiziksel olarak daha sağlıklı olduklarını, iş performanslarını artırdıklarını, daha üretken ilişkiler kurduklarını gösteriyor. Duyguları anlama ve yönetme kapasitesi olan duygusal zeka, araştırmacılar kadar insan kaynakları yöneticilerinin de öncelikli gündeminde yer alıyor. Page Group yöneticilerine göre; artık iş yerinde ya da dışında duygusal zekanın kişiliğe yararları reddedilemez bir gerçek. İnsan duygusunun inceliklerini iş yerinde kucaklayabilmek ise çalışanlar arasında işbirliği ve mutlu çalışma ortamını tetikliyor. Dünyaca ünlü davranış bilimcisi Daniel Goleman, “Beyin tekrarlanan deneyime göre kendini şekillendirir. Tekrarlanan deneyimlerin çocuklara sistematik bir şekilde öğretilmesiyle, anti-sosyal davranışlarda azalma, sosyal davranışta ve akademik başarıda artış gözlemlendi” diyor. İnsan duygularını tam olarak anlama ve mücadele yetersizliği iş yeri dahil olmak üzere tüm yaşam alanlarını etkiliyor. İş yerinde çalışanların zihinsel sağlığı, giderek personel hizmet paketlerinin içinde yer almaya başladı. İnsan kaynakları ekiplerine psikologların dahil edildiği şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ekibe psikologların katılımıyla; iş gücünü mümkün olduğunca anlamanın ve faydalı eğitimler vermenin, işçi-işveren ilişkilerinin sağlıklı gelişiminin

yolu açılıyor.

NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR?
Page Group Yetenek Geliştirme Müdürü Lucyna Bolin, kendinizi değerlendirmenin ve öz değerlendirmeye açık olmanın önem taşıdığını belirtiyor. “5 temel bileşende nerede olduğunuzu kendinize sorun. Başkalarından geri bildirim isteyin, düşüncelerinizi daha açık yansıtın ve kendinize karşı daha dürüst olun. Hepimiz duygusal olarak zekiyiz, ancak duygularımızı ve kendimizi ölçüp değerlendirmek için daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi, uygulama önemlidir; ancak küçük adımlar bile büyük farklar yaratabilir. Yetkinlikleriniz üzerinde çalışarak gelişmelerini ve iyileşmelerini sağlayabilirsiniz” ifadelerini kullanan Lucyna Bolin, “Etkili bir yönetici olmak için kendinizi geliştirmeniz şarttır ve o zaman ancak gerçekten iyi bir lider olabilirsiniz” diyor. En başarılı şirketlerin liderlerinin hepsinde duygusal zekanın tüm önemli bileşenlerinin üst düzeyde seyrettiği açık bir gerçek. Bunların bir dizi yetenek olduğunu unutmamak önemli. Genellikle, kadınların ortalamada daha yüksek duygusal empatiye sahip olma eğiliminde olduğu ve insanlarla gruplar arasındaki ilişkileri başarıyla yönettikleri belirtiliyor.

DUYGUSAL ZEKA OLAYLARIN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLUYOR
Her gün duygularımızla kararlar alıyoruz. Bazen duygularımıza veya içgüdülerimize dayalı seçimler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu duyguların kaynağını kavradığımızda, birbirimizle çalışırken daha uyumlu hale geliyoruz. Küreselleşmeyle birlikte, duygusal etkileşimlerin karmaşıklığında ifade tarzının önemini artıran duygusal zeka, takımlar çapraz kültürel ve küresel olduğunda, her zamankinden çok daha önemli hale geliyor. Çünkü iş yerindeki duygusal zeka, baskı altındaki iyi ilişkileri anlamak, ifade etmek, yönetmek ve sorunları çözmek için ortaya çıkıyor. Olayların çözümüne yardımcı oluyor.

İŞ HAYATINDA DUYGUSAL ZEKA NE İŞE YARIYOR?
İş hayatında başarılı olmanın yolları arasında duygusal zeka ile çalışmak yer alıyor. Peki iş hayatında duygusal zeka ne işe yarıyor? İş hayatında duygusal zekanın; stres yönetimi, ekip ile çalışma, girişimcilik, liderlik ve başarı için oldukça önemli olduğunun altı çiziliyor. Son dönemlerde her şirketin aradığı bir özellik olmaya başlayan duygusal zeka, başarı performansı çok yüksek bir çalışan özelliği ortaya koyuyor. Duygusal zekası gelişmiş çalışanlar yaşadıkları sorunların üstesinden gelmeyi biliyor, çalışma hayatındaki karmaşadan sıyrılmayı başarıyor ve kişisel kararlar verip başarıya ulaşmanın yolunu biliyor. Günümüz çalışma hayatına bakıldığında başarının artırılması, etkin ve verimli çalışmanın sağlanması ve bunların sonucunda müşteri memnuniyetinin elde edilebilmesi için sadece yüksek zekaya sahip teknik ve mantıksal becerileri gelişmiş çalışanların varlığının yeterli olmadığı, aynı zamanda duygusal ve sosyal kapasitesi yüksek çalışanların varlığına da ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Yüksek duygusal zekaya sahip çalışanların olduğu şirketlerde ilişkilerin ve iletişimin daha etkin hale getirilebildiği, takım ruhunun oluşturularak performansın artırılabildiği, daha mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılabildiği görülüyor.

 

YAZININ DEVAMINI DERGİMİZİN MAYIS SAYISINDA BULABİLİRSİNİZ…

3 May 2017
Benzer Haberler
LİDERLİKTE BAŞARININ ANAHTARI: DUYGUSAL ZEKA
Kategori: Kapak Konusu
Yazarlar

PİYASALARA YAZ NE ZAMAN GELİR?

YENİ OYUN MU ESKİ OYUN MU?