3 Nis 2017

TÜRK ŞİRKETLERİ GELECEĞİN ORGANİZASYONUNU İNŞA EDİYOR

Teknoloji hızını ve gelişimini artırdıkça; dijitalleşen dünyada yaşam, çalışma ve iletişim biçimlerimiz yeniden yapılanıyor. İş dünyasının, dijitalin hâkimiyetine girmesiyle kurallar yeniden yazılıyor. Bu doğrultuda kurumların; dönüşen işgücünü kendilerine çekebilmeleri, elde tutabilmeleri, motive edebilmeleri ve yönetebilmeleri için baştan aşağı yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiği belirtiliyor. Deloitte’un yayınladığı 2017 yılına yönelik ‘Küresel İnsan Kaynakları Trendleri Raporu’na göre, dijital ve dönüştürücü teknolojiler ekseninde ‘geleceğin organizasyonunu inşa etme’, dünya genelindeki ve Türkiye’deki profesyonellerin, mevcut durumda ve gelecekte en önemli önceliğini oluşturuyor. Raporda, bütün kurumların organizasyonel yapılarını, yetenek ve insan kaynakları stratejilerini dijital dönüşüm doğrultusunda adapte etmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor.

Globalde şirketlerin diğer öncelikleri arasında sırasıyla; geleceğin organizasyonunu inşa etme, çalışan deneyimi ve performans yönetimi yer alıyor. Türkiye özelinde ise bu sıralamada üçüncü sırayı yetenek kazanımı konusu alırken, kariyer ve öğrenme dördüncü, çalışan deneyimi ise beşinci sırada kendine yer buluyor. Araştırma sonuçları Türkiye’deki şirketlerin, yeni yeteneklerin istihdamına verdikleri önem ile bu konudaki hazırlık seviyeleri arasında büyük bir fark olduğunu ortaya koyuyor. Bu şirketler, işe alım sonrasında çalışanlarına farklılaşan bir çalışan deneyimi sunma konusunda da geride kalıyor. Performans yönetimi mevcut durumda hem globalde hem Türkiye’de ilk 3 öncelik arasında yer alsa da; Türkiye’deki profesyonellerin çoğu globalle karşılaştırıldığında bu konudaki yetkinliklerini daha zayıf görüyor. ‘Ödüllendirme ile çalışanlarını motive etme’ bu durumun en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor. Zira Türkiye’deki katılımcıların yüzde 69’u bu alanda yetersiz olduğunu düşünürken, globalde bu oran yalnızca yüzde 32 seviyesinde. Aynı şekilde, Türkiye’deki profesyoneller, çalışanlarına zamanında geri bildirim yapma ve her seviyeye yönelik teşvik ödemeleri sunma konularında da kendilerini yetersiz görüyor.

YETENEKLERİN KAZANIMI ŞİRKETLERİ ZORLUYOR
İşgücünün yapısı geliştikçe, doğru takımlar oluşturarak bu takımlar arasında uyumlu çalışmayı sağlamak öncelik haline geliyor. Bu nedenle doğru kişiyi işe almak ve gelişimini sağlamak, her zamankinden daha önemli bir hal alıyor. “Yetenek kazanımı” konusu Türkiye’de şirketlerin karşılaştıkları en önemli zorlukların arasında yer alıyor. Globalde katılımcıların yüzde 81’i yetenek istihdamı konusunu önemli bulurken, Türkiye’de de bu oran yüzde 84 ile globalle paralel seyrediyor. Ancak yeteneklerin kazanılmasına çok önem verilmesine rağmen, hem Türkiye’de hem de globalde katılımcılar bu konuda yetkinlik seviyelerinin zayıf olduğunu düşünüyor.

KARİYER VE EĞİTİM FIRSATLARI YÖNETİCİLERİN GÜNDEMİNDE
Kurumlarda hiyerarşik sistemler kırıldıkça ve iş dünyasında dijitalleşme yaygınlaştıkça, başarılı olabilecek ve değişen işgücü ihtiyaçlarını yönetebilecek liderler yetiştirmede mesleki gelişim ve eğitim fırsatları kritik önem taşıyor. Kariyer ve eğitim konusu, globalde ve Türkiye’de iş dünyası ve İK profesyonellerinin mevcutta ve gelecekte önem verdiği konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Bu konu, Türkiye’de üst yönetimin de gündeminde yüzde 90’lık bir payla oldukça önemli bir yere sahip.

TÜRKİYE GELECEĞİN İŞ DÜNYASI LİDERLERİ İÇİN UMUTLU
Liderlik konusu ise şirketlerin geleceğe dair öncelikleri arasında hem globalde hem de Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. Raporda, özellikle çok daha çevik ve dijital yetkinliklerle donatılmış, daha güçlü ve farklı özelliklere sahip liderlere ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Türkiye’deki profesyoneller bu konuda geleceğe dair umutlu. Zira sadece yüzde 38’i, mevcut liderlerden sonra gelecek liderlerin yetiştirilmesi konusunda kurumlarının zayıf olduğunu düşünüyor.

 

YAZININ DEVAMINI DERGİMİZİN NİSAN SAYISINDA BULABİLİRSİNİZ…

3 Nis 2017
Benzer Haberler
TÜRK ŞİRKETLERİ GELECEĞİN ORGANİZASYONUNU İNŞA EDİYOR
Kategori: Yönetim
ŞİRKETLERİN ZORLU SINAVI
Kategori: Yönetim
AİLE ŞİRKETLERİ İÇİN YOL HARİTASI
Kategori: Yönetim
Yazarlar

2019 YILI SENARYOLARI

İLERLEMENİN MERKEZİNDE UMUT VARDIR!