3 Mar 2017

YAPICI REKABET RAYLARI HAREKETLENDİRECEK

25 milyon km2’lik bir coğrafyada yapıcı rekabet ortamı ve işbirlikleri sağlayarak büyük başarılara imza atmak için projeler yürüten kurum, özel sektör işbirliğine de açık. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt, “Şirketimizle özel sektörün işbirliğinin artacağına, yapıcı bir rekabetin demiryolu sektöründe daha fazla taşıma yapılmasını sağlayacağına inanıyoruz. 2023 yılında demiryolu ile 100 milyon ton yük taşıması hedefleniyor, bu taşımada özel sektör payının da yüzde 40 civarında olması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

 

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin geçtiğimiz yıl Haziran itibariyle tescili gerçekleşti. O günden bu yana yapılan çalışmalardan söz eder misiniz?

Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve TCDD’nin yeniden yapılandırılması çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturan 6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş. 14 Haziran 2016 tarihinde tescili gerçekleştirilerek faaliyetlerine başladı. 28 Aralık 2016’da ise TCDD Genel Müdürlüğü ile personel ve araç devir işlemleriyle taşınmaz tahsisleri konusunda bir protokol imzalandı. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle fiilen demiryolu taşımacılığının serbestleşme ve rekabete açılma süreci başladı. Şirketimiz, iş birimine dayalı organizasyon yapısı ile karlılık ve verimlilik ilkelerine göre faaliyetlerini yürütmek amacı ile yük, yolcu ve araç bakım ana birimleri şeklinde yapılandı. Verimli ve karlı bir işletmecilik yapmayı, demiryolu ile taşınan yük miktarını, kalitesini, çeşitliliğini artırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla, diğer operatörler ile sadece yurtiçinde değil, 25 milyon km2’lik bir coğrafyada yapıcı rekabet ortamı ve işbirlikleri sağlayarak çok büyük başarılara imza atmak için projeler yürütüyoruz. Diğer taraftan, demiryolu taşımacılığı sektörünün rekabete açılması ile ilgili hususlar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM) tarafından düzenleniyor. Şu an için demiryolu sektörü rekabete açık, serbestleştirilmiş. Bunun için tren işleticilerinin DDGM tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapmalarının önünde engel yok. DDGM’nin yaptığı düzenlemeler çerçevesinde TCDD Genel Müdürlüğü 2017 yılı şebeke bildirimi yayınladı. Şebeke bildirimi kapsamında şirketimiz ile TCDD arasında Altyapı Erişim Sözleşmesi imzalandı.

ULUSLARARASI PAZAR PAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Yolcu ve yük taşımacılığı özelindeki çalışmalardan söz eder misiniz?

Serbestleşme sürecinin sağlıklı ve hızlı yürümesi için gerekli düzenlemeleri yaparken, hizmetlerimizin kalitesini artırmaya yönelik çeşitli kararlar alıyoruz. Bu kapsamda, ülkemiz ile Avrupa ülkeleri arasında veya bu ülkelerden ülkemizi transit geçerek üçüncü ülkelere yapılan yük taşımalarında ithalat/ihracat/transit taşıma birim ücretleri üzerinden çeşitli oranlarda indirimler uygulamaya başladık. Ayrıca Bulgaristan, Avusturya ve Azerbaycan demiryolları ile yaptığımız protokollerle uluslararası pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında da önemli atılımlar gerçekleştirdik. Değişen piyasa koşulları, teknoloji alanındaki gelişmeler, sosyal ve ekonomik alanda yaşanan değişimler sonucunda elektronik yolcu bilet sistemi projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın gişelere gelmeden bulundukları yerden bilet almalarını sağlamak amacıyla internet, çağrı merkezi ve mobil uygulamaları daha etkin hale getirdik. Bu sayede akıllı sistemlerle yaptığımız bilet satışının toplam satışın içerisindeki payı yüzde 70’e ulaştı ve gişelerde ortaya çıkan bekleme süreleri azaldı. Öte yandan, temin ettiğimiz altı adet YHT setini de hizmete verdik. Böylece yolcu talepleri daha rahat karşılanırken, sefer sayılarını artırmak mümkün hale geldi. Çok yakın zamanda sefer sayılarını artıracağız. Çalışmalar son aşamaya geldi.

YÜK TAŞIMA MİKTARI 2003’E GÖRE YÜZDE 104 ARTTI

Yük taşıma miktarı ve çeşitliliğinin artması adına ne gibi çalışmalar yürüteceksiniz?

Bilindiği gibi, 2003 yılından beri demiryolu öncelikli politikaların takip edilmesi sonucunda sektörümüze her yıl ortalama 1,5 milyar Dolarlık yatırım yapıldı. Bu yatırımlar sonucunda yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatları inşa edilirken, mevcut sistem yenilendi, modernize edildi, araç filosu gençleştirildi. Ayrıca, yük taşımalarının demiryoluna çekilmesi amacıyla blok tren işletmeciliğine geçilirken, lojistik merkezler, iltisak hatlarının inşası hızlandı. Uluslararası demiryolu koridorlarının ve kombine taşımacılığın güçlendirilmesine yönelik projelere ağırlık verildi. Bu süreçte, yol yenilemeleri, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarına imkan sağlamak amacıyla bazı hatlarda tamamen bazı hatlarda ise belli zamanları kapsayacak şekilde yol kapatmaları yapıldı. Bu çalışmalar yük ve yolcu taşımalarını doğal olarak etkiledi ancak memnuniyetle ifade etmek isterim ki, ulaşımın en temel unsurlarından birisi sağlıklı altyapının olmasıdır. Bu yatırımlarla kısa sayılacak bir süre içerisinde demiryolu taşımacılığının kalitesi, hızı, güvenliği, konforu arttı. Altyapı çalışmalarının yarattığı iyileşme yük taşımalarına da yansıdı. Taşıma miktarı ve gelirleri önemli oranda yükseldi. 2003 yılına göre yük taşıma miktarında yüzde 104, yük taşıma gelirinde ise yüzde 292 artış gerçekleşti. Pazar koşullarını göre belirlediğimiz ve yük taşıma hedeflerine ulaşmayı amaçlayan eşya tarifemizi hazırlayarak paylaştık. Şirketimizle büyük miktarda taşımayı gerçekleştirecek müşterilerimizle uzun süreli ve taahhütlü protokoller yaparak, tarife kolaylıkları sağlıyoruz. Taşıma potansiyeli yüksek olan organize sanayi bölgeleri, büyük sanayi kuruluşları, liman ve iskeleler gibi yük taşıma merkezlerini iltisak hatları ile ana demiryoluna bağlıyoruz. Konteyner taşımalarında klasik yüklerimiz olan kömür, çimento, kum, cevher, krom gibi yüklerin yanında katma değeri yüksek sanayi ürünlerini de taşımayı hedefliyoruz. Marmaray projesi, Bakü-Tiflis Demiryolu Projesi tamamlandığında ve Van Gölü’ne planladığımız iki adet yüksek kapasiteli feribot işletmeye alındığında uluslararası taşımalarımız önemli miktarda artacak. Bu arada altyapı işletmecisi olan TCDD tarafından karayoluna göre uzun olan güzergâhlarda koridor iyileştirilmelerinin yapılması, ortalama ticari hızların artırılması, demiryolunun diğer ulaşım türleriyle bütünleştirilmesi için limanlar, OSB’ler, üretim-yük merkezleri, fabrikalar ve maden sahalarına iltisak hatlarının (kılçık hatlarının) yapılması bizim hedeflerimizi gerçekleştirmemizde ve sektörü iyileştirmede büyük destek sağlayacak.

HEDEF: 104 MİLYON YOLCU, 27 MİLYON TON YÜK TAŞIMASI

2017 yılı için öncelikli hedef ve projeleriniz neler?

2016 yılında 90 milyon yolcu, 26 milyon ton yük taşıdık. 2017 yılında 104 milyon yolcu, 27 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Öncelikli amacımız ortak hedef ve amaçlar doğrultusunda bir aile gibi birlikte hareket eden, güçlü bir yapı oluşturmak. Bu amaçla; organizasyon yapısını sade ve etkin tutarak, hem çalışanlarımız hem de müşterilerimizle mevcut iletişim ağını daha güçlü ve etkili hale getirmek mümkün olacak. Yolcu taşımacılığı bağlamında, ticari olarak sürdürülebilir olmayan hatlar “Kamu Hizmeti Yükümlüğü” kapsamında devlet tarafından desteklenecek ve bu hatlardaki taşımacılık kamu hizmeti sözleşmelerine tabi olarak yürütülecek. Bu sebeplerden ötürü kalite ve verimliliğimizi artırmak için YHT gibi stratejik ve ticari yolcu taşımacılığına, bölgeler arası yolcu ve yük taşımacılığına önem veriyoruz. İlk 5 yıl içinde personel ve yakıt giderlerini, araçların bakım maliyetlerini ve ortaya çıkan işletme kayıplarını azaltmayı hedefliyoruz.

RÖPORTAJIN DEVAMINI DERGİMİZİN MART SAYISINDA BULABİLİRSİNİZ...

3 Mar 2017
Benzer Haberler
REYSAŞ MULTIMODAL TAŞIMALARA AĞIRLIK VERECEK
Kategori: Demiryolu
DEMİRYOLUNDA 2023 HEDEFİ BÜYÜK
Kategori: Demiryolu
YAPICI REKABET RAYLARI HAREKETLENDİRECEK
Kategori: Demiryolu
Yazarlar

PİYASALARA YAZ NE ZAMAN GELİR?

YENİ OYUN MU ESKİ OYUN MU?