2 Mar 2017

LİMAK’IN ZİRVESİNDEKİ KADIN: EBRU ÖZDEMİR

Aynı anda yürüttüğü birkaç farklı projenin altından sıkı takipçiliği ile kalkan ve iş hayatında ekip çalışmasına önem veren Ebru Özdemir, gelişmiş empati ve çoklu düşünme yeteneğine sahip olan kadınların toplumsal şartlandırmalar ve kadınlara ilişkin rol model eksikliği nedeniyle iş hayatında erkekler kadar yer alamadığını söylüyor. Kadının iş dünyasındaki yerinin artırılmasında kamu politikalarının yanı sıra iş dünyasına da büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Özdemir, Limak olarak bu anlamda üzerlerine düşeni yaptıklarını ve 2015 yılında Limak Vakfı olarak, Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ni başlattıklarını söylüyor.

İş dünyası genellikle erkek egemenliğinin hakim olduğu bir yapı. Erkek egemen bu dünyada sizce kadın lider ya da yönetici olmanın zorlukları neler?

Erkek egemenliğinin hakim olmasındaki en büyük etkenin, insanların kendi kendilerine yarattığı sınırlamaların yanı sıra toplumsal şartlandırmalar ve kadınlara ilişkin rol model eksikliğinin olduğunu düşünüyorum. Bunların dışında profesyonel hayattaki kadınlar için zorluklardan biri de iş hayatı dışında aileye dair sorumlulukların yüklenmiş olması ve bunlar arasındaki hassas dengenin korunması olarak görüyorum.

HEMCİNSLER ARASI DAYANIŞMA ARTMALI
Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de işletmelerde yönetim kuruluna giren kadın yönetici sayısı artış göstermekle birlikte oran hala oldukça düşük. Bu adil olmayan dağılımın temel nedeni sizce nedir?

Kültürel kodlanma bir yana, kadınların iş yaşamında yükselmesinde bir diğer engel yerleşik toplumsal algı. 2016 Dünya Ekonomik Forumu Küresel Uçurum Raporu’na göre yüzde 72’lik bir kesim erkeklerin erkek meslektaşı ile iş yapmaktan, erkek erkeğe bağ kurmaktan daha çok keyif aldığını gösteriyor. Bu da maalesef kadınların çoğunun C seviyesi yöneticiliğin altında temsil edilmesine neden oluyor. Bu kapsamda kadının görünür olabilmesi ve kendi potansiyelinin farkına varabilmesi için hem ticari hem de liderlik anlamında gelişmesi gerekiyor. Öte yandan erkeklerin iş dışında da birlikte hareket ettiklerini ve bir dayanışma içinde olduklarını görüyoruz. Kadınlar arasında da, yurt dışında ‘sisterhood’ geleneği olarak karşımıza çıkan, hemcinsler arası dayanışmanın artması gerektiğini düşünüyorum.

Kadınların, duygusallık, iletişime yatkınlık, birleştiricilik, hassaslık vb. gibi doğalarından gelen belirli özellikleri var. Kadınların doğasına özgü bu özelliklerin yönetimdeki artı ve eksi yönleri sizce neler?

Kadınların bu özelliklerinin iş hayatında gelişmiş empati yeteneği ve çoklu düşünme olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu özellikler, kadını yönetici konumunda öne çıkaran, başarılı ekip çalışmalarına temel oluşturan unsurlar.

TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİNİ BAŞLATTIK
Kadının iş dünyasındaki yerinin artırılması adına sizce neler yapılmalı? Limak’ın bu alanda özel bir stratejisi var mı?

Kadının iş dünyasındaki yerinin artırılmasında kamu politikalarının yanı sıra iş dünyasına da büyük sorumluluklar düştüğünü düşünüyorum. Limak olarak ağırlıklı mühendislik projeleri üstleniyoruz. Grubumuzda, kadınların mühendislik alanında oldukça başarılı olduğunu, ancak işe alımlara geldiğimizde kadın aday yetersizliğini ben de yıllar boyu gözlemledim. Daha çok kızımız mühendislik bölümlerini seçsin ve kadınlar iş dünyasında daha nitelikli işler yapsın diyerek 2015 yılında Limak Vakfı olarak, Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ni oluşturduk. Projemizi UNDP ve Aile Bakanlığı ile beraber yürütüyoruz. Projemize inanıp önemsediler, her iki kurumun tecrübe ve kurumsal katkısı ile proje uygulamamızda daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşan bir proje. Üniversitelere yönelik olarak; hâlihazırda devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan toplam 54 kız öğrenciye burs, mentorluk, staj imkanı, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile ‘sosyal mühendislik sertifika programı’na katılım hakkı ve mezun olduktan sonra da ihtiyaçlar çerçevesinde Limak ve sektördeki diğer kuruluşlarda istihdam gibi olanaklar sağlıyoruz. Projeye dahil olan öğrencilerimizi sosyal sorumluluk yüklenmeye de teşvik ediyoruz. Geçtiğimiz yıl programdan 4 öğrencimiz başarıyla mezun oldu; 2’si Limak’ta, 2’si sektördeki farklı kuruluşlarda işe başladı. Liselere yönelik olarak ise; Fen Lisesi ve Anadolu Liselerinde eğitim gören kız öğrencilerin mühendislik mesleğini tanımaları ve seçmeleri halinde elde edecekleri gelecek fırsatları konusunda haberdar olmalarını sağlayacak eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz.

RÖPORTAJIN DEVAMINI DERGİMİZİN MART SAYISINDA BULABİLİRSİNİZ...

2 Mar 2017
Benzer Haberler
LİMAK’IN ZİRVESİNDEKİ KADIN: EBRU ÖZDEMİR
Kategori: Yönetim
Yazarlar

2019 YILI SENARYOLARI

İLERLEMENİN MERKEZİNDE UMUT VARDIR!