2 Mar 2017

KADINLAR DA ZİRVEYE ADAY

İşgücüne katılım ve istihdam oranı bakımından kadın ve erkek arasındaki fark tüm dünyada sorun teşkil ediyor. Fakat Türkiye’de kadınların katılımı daha da düşük seviyede bulunuyor. İşgücüne katılım oranı dünyada erkeklerde yüzde 80, kadınlarda yüzde 50 iken, Türkiye’de erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 30 oranında bulunuyor.

KADIN LİDERLER EKONOMİK BÜYÜMENİN ANAHTARI
McKinsey & Company’nin Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirdiği Women Matter Türkiye 2016 raporuna göre, kadınların iş dünyasında yer alması ve liderlik pozisyonlarına yükselmesi toplumsal gelişim, verimlilik ve ekonomik büyüme için son derece önemli bir potansiyel oluşturuyor. Raporda dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların iş gücüne daha fazla katılımı ile dünya ekonomisinin büyüme yönünde önemli bir ivme kazanmasının sağlanabileceği belirtiliyor. Rapor, liderlik seviyesinde çeşitliliğin ve kadın çalışan oranının artmasının kurumsal performansı artırdığına işaret ediyor. Kadınların daha sıklıkla sergilediği liderlik davranışlarının şirket performansına ve kurum kültürüne birçok katkısı olduğu görülüyor. Rapora göre ülke genelindeki düşük kadın işgücü katılımına rağmen Türkiye’deki lider şirketlerde kadın temsil oranı, uluslararası oranların biraz aşağısında yer alıyor. Araştırmaya göre, Türkiye’nin lider şirketlerinde kadınlar toplam çalışanların yüzde 41’ini oluşturuyor. Türkiye’deki banka ve sigorta şirketleri kadın iş gücü havuzuna katkıda bulunan başlıca şirketlerden olurken, tüm çalışanlar arasında yüzde 56 gibi güçlü bir kadın temsil oranına sahip. Ancak, finans sektörü dışarıda tutulduğunda, lider şirketlerde bile genel kadın temsili yüzde 30’a düşüyor. Rapora göre çalışan kadın oranı üst düzey yönetime çıktıkça azalıyor. Kadınların genel temsil oranı yüzde 41 iken, üst düzey yöneticilerde bu oran yüzde 25’e, genel müdür düzeyinde ise yüzde 15’e düşüyor. Üst düzey yönetimdeki kadın oranına bakıldığında, Türkiye, diğer ülkelere oranla daha yüksek kadın temsiline sahip. Bu oran Asya’da yüzde 8, Latin Amerika’da yüzde 8, ABD’de yüzde 17, Avrupa’da ise yüzde 20. Üst düzey yönetimdeki kadın liderlerin yüzde 60’ı insan kaynakları, kurumsal iletişim, hukuk gibi destek fonksiyonlarının başında bulunuyor. Üst düzey yönetimdeki kadın temsil oranı şirketler arasında büyük farklılık gösteriyor. Üst düzey yönetimdeki kadın temsili oranı sıralamasında başta yer alan ilk 25 şirket için bu oran ortalama yüzde 45 iken, son 20 şirkette üst düzey yönetimde hiç kadın bulunmuyor.

KADIN YÖNETİCİLER ŞİRKETLERİN PERFORMANSINI ARTIRIYOR
Uluslararası Yatırımcılar Derneği İstihdam ve Eğitim Çalışma Grubu (YASED) tarafından hazırlanan “Kadınların Üst Yönetimde Temsilinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Öneriler” başlıklı raporda, günümüzde kadınların iş hayatına katılımının ve üst yönetimde temsilinin artırılmasına yönelik olarak, uluslararası şirketlerin yürüttüğü çalışmalar ve belirledikleri hedefler, şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından aktarılıyor. Kadın yöneticilerin, şirketlerin performansını yükselttiğini verilerle ortaya koyan raporda, YASED üyesi uluslararası şirketlerin en iyi örnek uygulamalarının Türkiye’ye taşınması için CEO’larının önerilerine yer veriliyor. Rapora göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanı sıra iş yerinde de cinsiyet eşitliği sağlanması, mevcut olan işgücü ve yetenek havuzundan azami şekilde faydalanmayı mümkün kılıyor.

YÜZDE 1’LİK ARTIŞ KÜRESEL GSYH’Yİ 80 MİLYAR DOLAR ARTIRIYOR
İşgücüne katılım ve istihdam oranı bakımından kadın ve erkek arasındaki fark tüm dünyada sorun teşkil ediyor. Fakat Türkiye’de kadınların katılımı daha da düşük seviyede bulunuyor. İşgücüne katılım oranı dünyada erkeklerde yüzde 80, kadınlarda yüzde 50 iken, Türkiye’de erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 30 oranında bulunuyor. İstihdama katılım oranı ise, dünyada erkeklerde yüzde 75, kadınlarda yüzde 50 iken, Türkiye’de erkeklerde yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 27 seviyesinde. Basamakları tırmandıkça üst yönetimde ve yönetim kurullarındaki kadın yönetici oranı daha da düşüyor. Yönetim kurullarındaki kadınların oranı Avrupa, Amerika ve Avustralya’da yüzde 20 seviyesindeyken, Avrupa dışı ortalama yüzde 12 seviyesinde yer alıyor. En iyi uygulama ise yüzde 41 ile Norveç’te bulunuyor. Uluslararası araştırmalarda yer alan verilere göre ise kadınların iş hayatına daha fazla katılımı, hem şirketlerin hem de ülkelerin ekonomik performansını artırıyor. Kadınların iş gücüne katılım oranındaki yüzde 1’lik artışın küresel GSYH’yı 80 milyar Dolar artırması bekleniyor. Araştırmaları kadınların çalışma hayatına katılma oranları erkekler ile aynı seviyeye çıkarıldığında ABD’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nda yüzde 5, Japonya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nda yüzde 9 ve gelişmekte olan ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nda çift haneli artışlar olabileceğini gösteriyor. Rapor, kadın-erkek oranının yakın olduğu kurumların finansal performanslarının sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşme oranının yüzde 15 olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki şirketlerin üst yönetiminde cinsiyet oranı farkının azalması şirketlerin karlılığını artırıyor. Kadının rolü ve kapasitesi konusunda hem kadının kendisi hem de aile, toplum gibi diğer aktörlerin algısı ve şirketlerin ve kurumların kadının ilerlemesine yardımcı olmayan yönetim yapısı gibi faktörler nedeniyle tüm dünyada kadınlar iş hayatında yeterince yer bulamıyor.

ŞİRKETLER BARİYERLERİN KALKMASI İÇİN ÇALIŞIYOR
YASED üyesi uluslararası şirketler arasında yapılan ankete göre ise aile ve kişisel sorumluluklara bağlılık, kadınların rol ve becerileri konusundaki ön yargılar, üst yönetimin kadınların iş yaşamında ilerlemesi konusunda sorumluluk hissetmemesi ve ağlardan dışlanma kadınların üst yönetimde yeterince temsil edilememesindeki en önemli faktörleri oluşturuyor. Bu engelleri ortadan kaldırmak amacıyla anketin sonuçlarına göre, uluslararası şirketlerde küresel ve yerel seviyede kadın yönetici sayısını artırma odaklı farklı dahil etme stratejileri yürütüldüğü görülüyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 89’unun kadın katılımının artması için bariyerleri ortadan kaldıracak uygulamaları bulunuyor. Bu sayede, Türkiye’de uluslararası şirketlerde görev yapan üst düzey yönetici oranları, genel müdür seviyesinde yüzde 36, yönetim kurulu seviyesinde ise yüzde 29 gibi oranlara çıkıyor. Üst düzey kadın yönetici sayısının artırılması için orta düzeyde yönetici kaybının önlenmesi ve üst düzeye geçişin önündeki engellerin kaldırılarak, üst düzey yönetici aday havuzuna kadınların yetiştirilmesi ise kritik önem taşıyor. Şirketlerin global uygulamaları arasında dahil etme ve çeşitlilik, işe alım-terfi ve ücretlendirme, hamilelik-doğum-annelik, iş-özel hayat dengesi, deneyim kazandırma-mentorluk-liderlik ve kamu işbirlikleri önemli yer tutuyor.

YAZININ DEVAMINI DERGİMİZİN MART SAYISINDA BULABİLİRSİNİZ...

2 Mar 2017
Benzer Haberler
KADINLAR DA ZİRVEYE ADAY
Kategori: Kapak Konusu
TEKNOLOJİNİN KADIN LİDERLERİ ÖDÜLLERİ’NE BAŞVURULAR BAŞLADI
Kategori: Güncel Haberler
KADINLAR DA ZİRVEYE ADAY
Kategori: Kapak Konusu
Yazarlar

SEÇİMLERE AZ KALA

İŞİN ÖZÜ!