2 Kas 2016

İNSANI TEMEL ALAN BİLİNÇ LOJİSTİKTE DE YERLEŞİYOR

Şirketlerde verimliliğin artması, yüksek performansa ulaşılması ve sürekli büyümenin sağlanmasındaki temel faktörlerden biri de hiç kuşkusuz insan kaynakları. İşletmelerin kar odaklı çalıştığı gerçeği, işletme bünyesinde tüm süreçlerin doğru şekilde yönetilmesi zorunluluğunu da ortaya çıkarıyor. Süreçlerin doğru yönetimi ise işin farklı alanlarında o işte yetkin insan kaynağı ile mümkün oluyor. Günümüzde, İnsan Kaynakları (İK) birimleri bulunmayan örgütlerin varlıklarını sürdürmeleri neredeyse imkansız görünüyor. Organizasyonların insanlar ile var olan yapılar olduğu ve insan faktörü dikkate alınmaksızın etkin olarak işletilemeyeceği gerçeği bugün tüm kurumsal firmalar tarafından benimsenmiş ve bu doğrultuda İK departmanlarına düşen sorumluluklar da her geçen gün biraz daha artıyor.

 BİR MASA BİR KASA ANLAYIŞI GERİDE KALDI

İnsana yapılan ve yapılacak yatırımın ne kadar da önemli olduğu anlayışının yerleşmesi ve şirket yönetimleri tarafından kabul görmesi tüm sektörlerde olduğu gibi lojistik sektöründe de kendini gösteriyor. Küresel bir sektör olan ve her geçen gün daha fazla gelişen bir yapı sergileyen sektör, “yetişmiş uzman ya da potansiyel insan kaynağı” kavramını ön planda tutmayı gerektiriyor. “Bir masa, bir kasa” anlayışının artık çok geride kaldığı günümüzde teknolojiye ve insan kaynağına yapılan yatırımlar da giderek artıyor. Sektör, daha eğitimli ve yetkin bir iş gücüne ulaşma konusunda geçmiş dönemlere göre oldukça önemli gelişmeler kaydetmiş durumda. Günümüzde sektör oyuncularının da desteğiyle Lojistik Meslek Yüksekokullarının sayısı gittikçe artıyor, üniversitelerde lojistik bölümleri açılıyor. Böylece zorunlu staj uygulaması kapsamında daha çok öğrenci lojistik sektörü hakkında bilinçleniyor. Şirketler bazında İK departmanlarının önemi ise eğitimli ve bilinçli bu gençlerin sektöre girdikten sonra işteki motivasyonlarının nasıl sağlandığı noktasında ortaya çıkıyor. Eğer hizmet sektöründe yer alıyorsanız, eğitimli, yetkin, yaptığı işten mutlu ve en iyisini başarmak isteyen çalışanlar olmadan müşterileri mutlu edecek bir hizmet sunmak pek mümkün görünmüyor.

 SÜREKLİLİĞİ DESTEKLEYEN SİSTEMLER GELİŞTİRİLİYOR

Lojistik sektöründe İK yönetimi ile ilgili yapılan pek çok araştırma, sektöre yeni girenlerin genellikle ilk üç yıl sonrasında farklı alanlara kaydığını gösteriyor. Bu da sektörde ciddi bir sirkülasyon yaşandığı sonucunu ortaya çıkarıyor. Sektörde alaylılar kalıyor, yeni girenler ilk üç yılda işten ayrılıyor. Bu da ileriki yıllarda yönetici sıkıntısı yaşanması riskini de beraberinde getiriyor. Bu anlamda sürekliliği destekleyen sistemlere dayalı çok ciddi çalışmalar yapan şirketler olduğu gibi henüz bu olgunluğa erişmemiş ve kurumsallaşma yolculuğuna yeni başlamış şirketler de bulunuyor. İşgücü dönüşümünün yüksekliği eğitim, performansın değerlendirilmesi ve kariyer planlama gibi sonuçları zamana yayılan insan kaynakları fonksiyonlarındaki uygulamaları da zora sokuyor. Sektörde irili ufaklı, kurumsallaşma düzeyi farklı seviyelerde olan yüzlerce firmanın bulunması, organize sanayi bölgeleri gibi belli bölgelerde ağırlıklı olarak konuşlanmış olmaları nedeni ile şirketler arası geçişler özellikle mavi yaka personelde sıkça görülüyor. Bu nedenle lojistik sektöründe kurumsal bir kimliği benimsemiş pek çok firma, sirkülasyonu azaltmak adına çalışan memnuniyetini artırıcı çeşitli fonksiyonlar geliştirirken, mutlu çalışma ortamları ve mutlu çalışanlar felsefesiyle insan kaynaklarına daha rahat çalışma imkanları da sunuyor. Aynı zamanda dinlenmeleri için de farklı aktivite alanları oluşturuyorlar...

2 Kas 2016
Benzer Haberler
İNSANI TEMEL ALAN BİLİNÇ LOJİSTİKTE DE YERLEŞİYOR
Kategori: Kapak Konusu
Yazarlar

2019 YILI SENARYOLARI

İLERLEMENİN MERKEZİNDE UMUT VARDIR!