3 Ağu 2016

DOĞUŞ OTOMOTİV KURUMSAL İK ALTYAPISI KURUYOR

Otomotiv sektörü için en önemli yapı hiç kuşkusuz yetkili satıcılar. Peki yetkili satıcılar, kendileri için çok önemli olan insan kaynağı konusunda gereken hassasiyeti gösteriyor mu?

Sanayinin büyümesiyle eşgüdümlü bir seyir izleyen otomotiv sektörü, iç pazardaki büyümeden de olumlu etkilenir. İç pazardaki büyümeden pay almak ve bu büyümenin devamlılığını sağlamak kritik başarı faktörlerinden biridir. Sektör oyuncuları, pazar ile ilgili hedeflerini elbette müşteri ile direkt temas noktaları olan yetkili satıcıları aracılığıyla gerçeğe dönüştürür. Otomobilin müşteriyle tanışmasına aracı olan, onun kişi ile özdeşleşmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri markanın değeri ve gücüdür. Bu marka değerini ve gücünü temsil eden yetkili satıcı çalışanları, müşteri üzerinde oluşturulan etkinin daha da güçlenmesine veya azalmasına sebep oluyor. Bu noktada yetkili satıcılar için en önemli konu “çalışanlar” olarak görünüyor. Çalışanların işte kalma sürelerinin az olması, sürekli değişmesi, çalışanlara yapılan yatırımların beklenen değere dönüşmemesi gibi hususlar müşteri kaybına kadar giden önemli sorunlara yol açıyor. Bu konuda otomotiv şirketleri yetkili satıcılarına sadece satış konusunda değil insan kaynağını yönetmede de destek olmayı hedefliyor. Ancak kurumsal yapı içerisindeki insan kaynakları süreçlerinin yetkili satıcılar gibi daha hızlı değişen ortamlarda birebir uygulanması planlandığı kadar kolay olmuyor. Kültürel bir dönüşüm içeren bu uzun soluklu süreç, öncelikle organizasyonel ve sistemsel altyapıların etkin bir şekilde kurgulanması ile başlıyor.

PROJENİN AMACI KURUMSAL İK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALTYAPIYI HAZIRLAMAKTI

 Bu noktada Doğuş Otomotiv ile gerçekleştirdiğiniz projenin detayları hakkında bilgi vermenizi istiyorum. Proje esnasında nasıl bir yöntem uygulandı?

Yönetim toplantıları, pozisyon bazında iş analiz formlarının alınması, yöneticilerle birebir görüşmeler ve çalışma sonucunda final sunumlar gerçekleştirildi. Projenin iletişimi tüm proje süresince öne çıkardığımız bir unsurdu. Bu sebeple, yetkili satıcı üst yönetimleri ile çok çeşitli aşamalarda toplantılar yaptık. Bu toplantıların amacı, hem yaklaşımımızı anlatmak, kararlara yönelik yönlendirmelerini almak, bulgularımızı anlatmak, uygulama öncesi çıktıların onayını almak ve kendilerine bundan sonra yapılması gerekenlere ilişkin yol haritası önerimizi sunmaktı. Aynı zamanda yetkili satıcı orta kademe yönetimi ile çok yakın çalıştık. Metotları anlattıktan sonra, karar almaya baz teşkil edecek tüm çalışmaları kendileri ile yaptık. Çalışanlar, yöneticilerinin yönlendirmesi doğrultusunda çalışmalara zaman zaman katıldı. Ancak, yazılı olarak tüm sorumluluk alanlarına ilişkin çeşitli dokümanlar hazırlayarak, projeye katkı sağladılar.

Proje esnasında hangi analiz yöntemi izlendi?

İş büyüklükleri ve buna bağlı kademeler küresel Hay Group İş Değerlendirme Metololojisi ile analiz edildi. Kademe ve kariyer ilişkisi iş ailesi modeli ile oluşturulan ve çalışanların iş sonuçlarına yaptıkları katkının artışı ile birlikte iş aileleri içerisindeki kademe ilerleyişlerinin önü açıldı. Projenin amacı kurumsal İK uygulamalarına ilişkin bir altyapıyı hazırlamaktı. Bu sebeple, ilk yaptığımız analiz Hay Group İş Değerlendirme Metodolojisini kullanarak işleri analiz etmek oldu. Ayrıca, iş süreçlerini de analiz ederek organizasyon etkinliğe yönelik bulgularımızı da ortaya koyduk. “Organizasyon yapılarının ve süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik yetkili satıcılara öneriler sunulması” ve “Yetkili satıcılar arasında görülen iyi uygulamaların diğerlerine yaygınlaştırılması” konularına örnek sağlanabilirliği Hay Group organizasyon yapısı yaklaşımı ile yetkili satıcıların organizasyon yapıları analiz edilerek, yapısal öneriler getirildi. İç denetim ve satın alma gibi fonksiyonların yapılanmaları konusunda yetkili satıcıda görülen faydalı yapılanmalar diğer yetkili satıcılara önerilerek organizasyon yapılarını iyileştirmeleri için fikir verildi...

3 Ağu 2016
Benzer Haberler
OTOMOTİVDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ROTASI NESNELERİN İNTERNETİ
Kategori: Otomotiv
AYTEMİZ AKARYAKITTA “SELF SERVİS” DÖNEMİNİ BAŞLATTI
Kategori: Otomotiv
DOĞUŞ OTOMOTİV KURUMSAL İK ALTYAPISI KURUYOR
Kategori:
Yazarlar

PİYASALARA YAZ NE ZAMAN GELİR?

YENİ OYUN MU ESKİ OYUN MU?